Subiekt nexo

Powrót do listy
Produkt oznaczony jako

Informacje o produkcie

Stan: Na magazynie

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych.

Dostępne warianty

Subiekt nexo - na 1 stanowisko
Netto: 599,00 PLN VAT: 23 % Brutto: 736,77 PLN
Subiekt nexo - na 3 stanowiska
Netto: 999,00 PLN VAT: 23 % Brutto: 1 228,77 PLN
Subiekt nexo - rozszerzenie o 1 stanowisko
Netto: 490,00 PLN VAT: 23 % Brutto: 602,70 PLN
Subiekt nexo - rozszerzenie o 3 stanowiska
Netto: 890,00 PLN VAT: 23 % Brutto: 1 094,70 PLN
Subiekt nexo - upgrade z linii GT 1 stanowisko
Netto: 299,00 PLN VAT: 23 % Brutto: 367,77 PLN
Subiekt nexo - upgrade z linii GT 3 stanowiska
Netto: 499,00 PLN VAT: 23 % Brutto: 613,77 PLN

Ważne informacje!

Przetestuj program przed zakupem - 45 dni za darmo. Pobierz wesję próbną!

Jeśli chcesz przejść z linii programów GT na linię nexo, po złożeniu zamówienia konieczne jest przesłanie do nas certyfikatu InsERT. Dopiero po jego otrzymaniu będziemy mogli je zrealizować.


Jeśli masz wątpliwości odnośnie produktu skorzystaj z naszego FAQ.

Jeśli nie znalazłeś tam satysfakcjonujących informacji skontaktuj się z nami:

Subiekt nexo to nowoczesny, intuicyjny i bogaty funkcjonalnie system sprzedaży. Jest to nowa odsłona systemu Subiekt GT firmy InsERT, który od lat jest najczęściej wybieranym systemem sprzedaży w Polsce. System jest przeznaczony dla małych i średnich firm. Kompleksowość i prostota obsługi programu sprawiają, że sprawdzi się on w każdej branży i zaspokoi potrzeby również wymagających przedsiębiorców. Kartotekowy sposób katalogowania klientów, pracowników czy asortymentu umożliwia prostą i przejrzystą ewidencję.

Subiekt nexo to program umożliwiający kompleksową obsługę sprzedaży. Jego funkcjonalność zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych. Program wyróżnia się zaawansowanym systemem zamówień (każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu) oraz zapewnia sprawne prowadzenie gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie. Ponadto Subiekt nexo wyposażony jest w rozbudowaną część finansową pozwalającą m.in. na:

 • Wykonywanie operacji kasowych.
 • Wykonywanie operacji bankowych.
 • Tworzenie raportów kasowych.

Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut.

Subiekt nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również systemy księgowe: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nexo (pełna księgowość).

Subiekt nexo – moduły: Sprzedaż, Zakup, Magazyn pozwalają na:

 • pełną obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury.
 • wystawienie faktury sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.
 • dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.
 • wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.
 • wystawienie faktury pro forma.
 • obsługę urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).
 • automatyczną synchronizację zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych.

Subiekt nexo – moduł: Zamówienia pozwala na:

 • określanie indywidualnego terminu realizacji dla każdej pozycji dokumentu. Może być to termin wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • to, by Zamawiającym był inny klient niż finalny nabywca oraz odbiorca towarów.
 • definiowanie terminu realizacji pozycji. Termin ten jest wyliczany w oparciu o oczekiwany, średni czas dostawy z kartoteki towau. Definiowanie tego terminu jest możliwe podczas wprowadzania dokumentu do systemu.
 • zarezerowanie stanu magazynowego.
 • określenie dowolnego adresu oraz sposobu dostawy.

Subiekt nexo –moduł: Zlecenia pozwala na:

 • sprawną obsługę stanów magazynowych.
 • zamawianie dostaw towarów do stanów optymalnych magazynu (stan optymalny uwzględnia bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta oraz zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy).
 • ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.
 • zarezerwowanie stanów magazynowych.

Subiekt nexo- moduł: Płatności pozwala na:

 • obsługę płatności gotówkowej w wydzielonym stanowisku kasowym.
 • definiowanie wielu form płatnośći takich jak: gotówka, karta płatnicza, płatność za pobraniem, bony.
 • rejestrację zakupów dokonywanych przez pracowników. Podczas ewidencjonowania takiego dokumentu możliwe rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika.
 • cedowanie płatności na innego płatnika.
 • wystawienie zamówienia lub wydania magazynowego z zaliczką zapłaconą za pomocą karty płatniczej.
 • określanie płatności nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla dokumentów magazynowych i zamówień.

Subiekt nexo – moduł: Cenniki pozwala na:

 • definiowanie wielu cenników głównych (dotyczących całego asortymentu).
 • przypisanie cennika głównego do oddziału. Ma również możliwość przypisania cennika głównego i dodatkowego klientowi.
 • wielokrotne wystąpienie asortymentu w cenniku. Można w nim określić cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i wysokość progu sprzedaży.
 • blokowanie ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży związanym z danym cennikiem.
 • definiowanie cenników statycznych i dynamicznych. Cennik dynamiczny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi za pomocą zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. przy wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży.
 • Cennik statyczny z kolei zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na pozycji tego cennika.
 • ustawianie statusów do cenników. Dzięki temu możliwe jest opracowanie cennika i jego sprawdzenie zanim zostanie wystawiony do publicznej wiadomości. Cennik w trakcie opracowania posiada status „w przygotowaniu”, co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po fazie opracowania cennik otrzymuje status „opublikowany”, który oznacza, że może zostać wykorzystany podczas procesu sprzedaży.

Subiekt nexo – moduł: Finanse pozwala na:

 • wprowadzenie operacji kasowych z odłożonym skutkiem (niewykonanych).
 • kompleksową obsługę kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • definiowanie wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • przypisanie form płatności do stanowiska kasowego.
 • wystawienie raportu kasowego. Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
 • spójną obsługę operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • korzystanie z bankowości elektronicznej offline i online.
 • wystawienie polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej standardowej, podatkowej, ZUS-owej.
 • rejestrowanie środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.

Subiekt nexo – moduł: Rozliczenia pozwala na:

 • podział płatności na rodzaje. Dla każdego rodzaju możliwe jest określenie, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
 • prowadzenie rozliczeń w walucie obcej.

Subiekt nexo – moduł: Asortyment pozwala na:

 • przyporządkowanie towaru do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • definiowanie jednostki miary w nowy sposób - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • przyporządkowanie do jednostek miar opakowań zwrotnych, nazw fiskalnych, kodów kreskowych itp. (pozwala to np. zaprogramować kasę tym samym towarem w różnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na dokument za pomocą kodów kreskowych).
 • określanie jednostek miar z indywidualną precyzją, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
 • definiowanie oprócz stanu minimalnego, również stanu optymalnego dla każdego magazynu. Jest on domyślnie wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.

Subiekt nexo – moduł: Klienci pozwala na:

 • przypisanie typu transakcji handlowej i waluty, w jakiej ma zostać domyślnie wystawiony dokument sprzedaży oraz określenia limitu kredytu kupieckiego, który uwzględnia również wydany (dokumenty WZ) towar z magazynu.
 • ustalanie indywidualnych parametrów wydruków. Możliwe jest zdefiniowanie specjalnych wzorców wydruków dla każdego typu dokumentu.
 • ewidencję przedstawicieli/pracowników klienta.
 • prowadzenie kartotek klientów w sposób wieloaspektowy: z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
 • centralizację informacji o kliencie. Istnieje możliwość wystawienia dokumentów handlowych pracownikowi i wspólnikowi.
 • podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • uniknięcie dublowania klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • definiowanie wielu adresów – w tym adresów dostaw.
 • określenie struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • definiowanie szablonów klientów.
 • prowadzenie osobnych cenników dla klientów.

Subiekt nexo – Urządzenia zewnętrzne pozwala na:

 • rozbudowaną obsługę urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).
 • obsługę serwera kasowego. Umożliwia on automatyczną synchronizację kartotek asortymentu z urządzaniami typu kasa.